WeVaFotografie, gevestigd aan Advocaatpeer 26 1731WS Winkel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.wevafotografie.nl Advocaatpeer 26 1731WS Winkel 

vastenhouw is de Functionaris Gegevensbescherming van WeVaFotografie zij is te bereiken via [email protected]

Persoonsgegevens die ik verwerk

WeVaFotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

WeVaFotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- WeVaFotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.
- Het versturen van foto’s gaat meestal via wetransfer. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.


Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

WeVaFotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Website

Op mijn website staan voorbeelden van door mij gemaakte shoots. Deze foto’s worden alleen door mij geplaatst met toestemming van u als klant. Mocht u onderwerpen op de foto en bezwaar hebben tegen het tonen op mijn website, laat u dit dan weten.  

Delen van persoonsgegevens met derden

WeVaFotografie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken 
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door WeVaFotografie. WeVaFotografie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

WeVaFotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met [email protected]